perjantai 19. syyskuuta 2014

Kuvataideryhmät ikäihmisille:

Kuvataidepaja ja musiikkiryhmät
Ryhmät ovat matalankynnyksen ryhmiä, etukäteistaitoja ei tarvita.

Ryhmiin saapuu osallistujia sekä palvelukodeista että niiden ulkopuolelta.

Ohjaaja on koulutettu ammattitaiteilija.

Ryhmissä tehdään taidetta monipuolisilla tekniikoilla: piirrettään,

maalataan, tehdään helppoa grafiikkaa, betoniteoksia, kierrätystaidetta

jne. Aiheet muovautuvat yhteisissä keskusteluissa heräävistä ideoista.

Teokset ovat ryhmän luovan prosessin tulos, jossa lopputulosta ei ole aina

etukäteen määritelty.

Työskentely tehdään ammattilaisen ohjauksessa kuvataiteen

näkökulmasta. Toiminta on toimintakykyä vahvistavaa. Osallistujien

yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioidaan työskentelyssä.

Ryhmään kuulumisen tunne on tärkeä osallistujille. Ryhmät ovat

pienryhmiä, joissa jokainen osallistuja saa henkilökohtaista ohjausta.

Ohjaamisessa painottuu aito kohtaaminen ja kunnioittava tapa lähestyä

ikäihmisiä. Ryhmänohjaus on aikuismaisesti toteutettua ja ikäihmistä kunnioittavaa.

Ryhmät ovat pitäneet taidenäyttelyitä mm- kirjastoilla.


Kuvataideryhmien teokset ovat yhteisötaidetta ja taidemuoto

yhteisötaiteellinen:

Yhteisötaide (engl. social art tai community art) on 1990-luvulta

yleistynyt taiteen suuntaus, jossa taidetta tehdään jonkin yhteisön

ehdoilla, yhteisön jäsenten kanssa ja heitä varten. Kuvataiteen kentällä

yhteisötaide-käsite vakiintui 1990-luvun loppupuolella. Yhteisötaide

toteutetaan yleensä projekteina, tapahtumina tai työpajoina. Taiteilija on

tapahtuman, teoksen tai ilmiön tuottaja tai ohjaaja.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Yhteisöt aidepalvelut K uvataide-, kädentaito-   ja musiikkiryhmien ohjaus ikäimisille, sopii myös kaiken ikäisille osallistuj...